Thông tin chi tiết:
LÊ THỊ TÂM
GV MÔN SINH LÊ THỊ TÂM
Ngày tháng năm sinh 01/01/1970
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Tiến sỹ
Trình độ Đại học
Thuộc về bộ phận Tổ Tự Nhiên
Địa chỉ Xã Ninh Nhất - TP Ninh Bình
Điện thoại 0989 298 080
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều