Tổ chức Chương trình trao thưởng của Quỹ khuyến học, khuyến tài Đinh Bộ...

(Hỏa tốc) Thời gian tổ chức chương trình tối ngày 09/12/2017. Sở GD&ĐT yêu cầu trưởng các phòng của Sở chuẩn bị tốt các điều kiện, kiểm tra đôn đốc việc triển khai của các đơn vị; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan trực tiếp chỉ đạo,...
 

UBND TỈNH NINH BÌNH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 
   


Số: 1473/SGDĐT-VP

V/v triệu tập học sinh nhận thưởng và tham gia tại Chương trình trao thưởng của Quỹ khuyến học, khuyến tài Đinh Bộ Lĩnh tỉnh Ninh Bình lần thứ 7, năm 2017

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
   


Ninh Bình, ngày 07 tháng 12 năm 2017

Kính gửi:

- Các phòng của Sở;

HỎA TỐC

- Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố;

- Các đơn vị trực thuộc Sở.

Thực hiện Kế hoạch số 88/KH-UBND ngày 25/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về Kế hoạch tổ chức Khen thưởng của Quỹ khuyến học, khuyến tài Đinh Bộ Lĩnh tỉnh Ninh Bình lần thứ 7, năm 2017 được tổ chức từ 19 giờ 30 phút, Thứ bẩy, ngày 09/12/2017 tại Trung tâm hội nghị tỉnh, đường Đinh Điền, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình (chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh).

Để tổ chức tốt Chương trình, Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị thực hiện các việc sau:

1. Các phòng của Sở

a) Văn phòng Sở:

- Là đơn vị chủ trì phối hợp và tham mưu với Ban tổ chức Chương trình để tham mưu điều hành các đơn vị trong ngành thực hiện tốt các nhiệm vụ Ban tổ chức giao.

- Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh đặt in giấy khen, chuẩn bị khung khen.

- Phối hợp với Ngân hàng Bưu điện Liên Việt nhận và chuyển giấy mời lãnh đạo Sở, Ngành, Đoàn thể; Đại biểu lãnh đạo các huyện, thành phố; Lãnh đạo Hội Khuyến học các huyện, thành phố; Lãnh đạo Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố; Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Sở.

- Chỉ đạo việc chuyển giấy mời cho các đơn vị có học sinh nhận thưởng, đôn đốc việc chuyển giấy mời của các đơn vị tới học sinh.

- Lập danh sách phát thưởng.

- Phối hợp với Phòng KHTC quản lí, hướng dẫn, phát tiền thưởng cho học sinh.

b) Phòng: GDTrH, GDTH, GDCN-GDTX, GDMN, TCCB, TTr

- Phối hợp với Văn phòng Sở thông tin chính xác số học sinh, học viên, sinh viên được nhận thưởng thuộc các trường phổ thông, Trung tâm GDTX tỉnh, Trung tâm huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh và học sinh làm nền.

- Chịu trách nhiệm quản lí học sinh được nhận thưởng thuộc các trường phổ thông, trung tâm GDTX tỉnh, Trung tâm huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh và các học sinh thi đại học đạt điểm cao.

- Phối hợp với Ban tổ chức đón khách, phục vụ nước uống cho đại biểu, bố trí chỗ ngồi cho đại biểu sở, ngành, đoàn thể của tỉnh và học sinh.

- Phối hợp với Ban tổ chức Chương trình hướng dẫn học sinh ngồi đúng vị trí, lên nhận thưởng khẩn trương, trật tự.

- Phối hợp với Phòng KHTC quản lí, hướng dẫn, phát tiền thưởng cho học sinh.

- Giao phòng GDTrH chỉ đạo trường THPT Chuyên Lương Văn Tụy (100 học sinh), THPT Đinh Tiên Hoàng (50 học sinh) điều động, quản lí học sinh làm nền cho Chương trình.

c) Phòng Kế hoạch Tài chính:

- Phối hợp với Văn phòng Sở nhận tiền thưởng từ Ngân hàng Bưu điện Liên Việt.

- Chủ trì phối hợp với các phòng của Sở, các đơn vị có học sinh nhận thưởng quản lí, hướng dẫn và phát tiền thưởng cho học sinh.

d) Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục:

- Phối hợp với Văn phòng Sở rà soát, cập nhật học sinh đỗ thủ khoa kỳ thi tuyển sinh Đại học năm 2017; học sinh có tổng số điểm 3 môn thi Đại học năm 2017 (không nhân hệ số) từ 27,00 điểm trở lên.

- Phối hợp với Ban tổ chức Chương trình hướng dẫn học sinh ngồi đúng vị trí, lên nhận thưởng khẩn trương, trật tự.

- Phối hợp với Phòng KHTC quản lí, hướng dẫn và phát tiền thưởng cho học sinh.

đ) Phòng Chính trị, tư tưởng:

- Chịu trách nhiệm thông báo và quản lí học sinh đạt giải cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc và quốc tế; học sinh đạt thành tích xuất sắc tại các kỳ thi thể dục, thể thao quốc tế năm 2017 có mặt đúng giờ quy định, đảm bảo an toàn; phối hợp với Ban tổ chức Chương trình hướng dẫn học sinh ngồi đúng vị trí, lên nhận thưởng khẩn trương, trật tự.

- Lập danh sách triệu tập cán bộ, giáo viên và học sinh tham gia tập luyện chương trình văn nghệ phục vụ tại Chương trình theo yêu cầu của Ban tổ chức.

- Phối hợp với Phòng KHTC quản lí, hướng dẫn và phát tiền thưởng cho học sinh.

2. Các đơn vị trực thuộc Sở; Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố

- Thông tin tới học sinh thuộc đơn vị mình được nhận giải (theo danh sách đính kèm), phối hợp với gia đình học sinh tạo điều kiện thuận lợi để các em tới dự và nhận thưởng tại Chương trình.

- Cử cán bộ, giáo viên đại diện nhận danh sách, tiền thưởng từ ban tổ chức và phát cho học sinh, nguyên là học sinh của đơn vị ngay sau khi Chương trình khen thưởng kết thúc.

- Chủ động liên hệ, xác nhận về số lượng học sinh, sinh viên tham dự Chương trình trước 11 giờ 00 phút ngày 09/12/2017 (thông qua Văn phòng Sở, đ/c Mai Hữu Thiết, số điện thoại: 098 999 4789).

- Tổ chức đưa, đón học sinh đến dự Chương trình (gồm học sinh nhận thưởng và học sinh làm nền); Quản lý học sinh, bố trí sinh hoạt chiều ngày 09/12/2017 cho các học sinh (nguyên là học sinh của đơn vị) thuộc diện được mời đến nhận thưởng đảm bảo an toàn, đầy đủ, đúng thời gian quy định.

3. Thành phần, địa điểm, thời gian tham dự Chương trình

* Học sinh nhận thưởng (theo danh sách gửi kèm Công văn này, có Giấy mời của Ban tổ chức), gồm:

- Học sinh có điểm thi đỗ vào các trường Đại học năm 2017 có tổng điểm 3 môn thi từ 27,00 điểm trở lên (không nhân hệ số, không cộng điểm ưu tiên và khu vực).

- Học sinh đạt giải tại kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp Quốc gia lớp 12 năm 2017.

- Học sinh đỗ thủ khoa của các trường THPT trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2017-2018.

- Học sinh đỗ thủ khoa của các lớp chuyên trường THPT Chuyên Lương Văn Tụy năm học 2017-2018.

- Học sinh đạt thành tích xuất sắc tại các kỳ thi thể dục, thể thao quốc tế năm 2017.

- Học sinh đoạt giải tại cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học năm học 2016-2017.

- Học sinh đoạt giải tại cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên và nhi đồng toàn quốc năm 2017.

- Sinh viên đạt giải tại các cuộc thi cấp quốc gia, quốc tế năm 2016, 2017.

Học sinh, sinh viên khi đi nhận thưởng mang theo chứng minh thư hoặc thẻ căn cước hoặc giấy tờ tùy thân khác và có mặt tại Trung tâm hội nghị tỉnh, đường Đinh Điền, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình lúc 14 giờ 00 phút ngày 09/12/2017 để tổng duyệt chương trình; 17 giờ 30 phút ăn tối (do các đơn vị bố trí); 19 giờ 00 phút ngồi đúng vị trí quy định trong Trung tâm hội nghị tỉnh.

* Học sinh làm nền của trường THPT Chuyên Lương Văn Tụy và trường THPT Đinh Tiên Hoàng có mặt trước 19 giờ 00 phút ngày 09/12/2017 tại Trung tâm hội nghị tỉnh (mỗi nhà trường cử 01 đồng chí lãnh đạo và một số giáo viên chịu trách nhiệm quản lí, hướng dẫn học sinh).

5. Quy định về trang phục với học sinh

- Học sinh nhận thưởng trang phục lịch sự: nam áo trắng sơ mi, quần tối màu, sơ vin, thắt calavat; nữ mặc áo dài truyền thống, hoặc đồng phục của trường.

- Học sinh làm nền: mặc đồng phục theo quy định của nhà trường.

Sở GD&ĐT yêu cầu trưởng các phòng của Sở chuẩn bị tốt các điều kiện, kiểm tra đôn đốc việc triển khai của các đơn vị; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan trực tiếp chỉ đạo, thông báo tới gia đình học sinh thuộc đối tượng nhận thưởng; tổ chức đưa đón, quản lí học sinh đảm bảo đầy đủ, an toàn, đúng thời gian quy định (mọi ý kiến cần trao đổi liên hệ đồng chí Mai Hữu Thiết, Phó Chánh Văn phòng Sở, điện thoại: 098 999 4789)./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi (qua website của Sở GD&ĐT);

- Đ/c Tống Quang Thìn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

- VP6 - UBND tỉnh;

- Lãnh đạo Sở;

- Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh;

- Ngân hàng Bưu điện Liên Việt;

- Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục, Thể thao tỉnh;

- Lưu VT, VP.THI/8.

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Phạm Thanh Toàn

 
Nguồn: ninhbinh.edu.vn
Bài tin liên quan
Tin tức
Tin đọc nhiều