Quá trình hình thành và phát triển

Công đoàn Trường THPT Nguyễn Công Trứ

 

                                             Tác giả: Phạm Thị Hạnh

                                              Chủ tịch Công đoàn trường

 

Trường THPT Nguyễn Công Trứ được thành lập ngày 07/7/2000 theo Quyết định số 973/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình. Sau hơn 20 năm hình thành và phát triển nhà trường đã đạt được nhiều thành tựu đáng ghi nhận. Những năm đầu mới thành lập, nhà trường gặp nhiều khó khăn về quy chế hoạt động, cơ cấu tổ chức đặc biệt đội ngũ cán bộ giáo viên chưa ổn định vì thế tổ chức công đoàn chưa đủ điều kiện để hình thành. Tháng 10 năm 2004, Công đoàn trường THPT Nguyễn Công Trứ được thành lập với 21 công đoàn viên trực thuộc 3 tổ công đoàn:  tổ Xã hội, tổ Tự nhiên và tổ Hành chính. Chủ tịch Công đoàn trường nhiệm kỳ I (2004-2008) là đồng chí Phạm Thị Hạnh, giáo viên tiếng Anh cùng 2 đồng chí trong BCH Công đoàn là: đồng chí Nguyễn Thị Tâm giáo viên Sinh học và đồng chí Nguyễn Thị Thanh giáo viên tiếng Anh.

Trải qua gần 4 nhiệm kỳ hoạt động đến nay công đoàn trường THPT Nguyễn Công Trứ đã lớn mạnh về đội ngũ với 45 công đoàn viên trực thuộc bốn tổ công đoàn:  Tổ Khoa học tự nhiên với 13 CĐV; Tổ Khoa học xã hội với 15 CĐV; Tổ Ngoại ngữ - Tin học -Thể chất với 8 CĐV, Tổ Quản lý -Văn phòng với 9 CĐV.

Qua 19 năm hình thành và phát triển, Công đoàn trường đã hoàn thành tốt vai trò nhiệm vụ của tổ chức công đoàn cơ sở như:

- Triển khai hoạt động công đoàn cấp trên phù hợp với thực tiễn nhà trường.

- Tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của mọi đoàn viên công đoàn, góp phần củng cố, nâng cao tình đoàn kết trong Hội đồng giáo dục. Tổ chức thăm quan học tập, dã ngoại trải nghiệm,….

- Phối hợp với chính quyền thúc đẩy các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ như: phát động, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong CB-GV-CNV, hưởng ứng phong trào vượt khó, đoàn kết thi đua Dạy tốt - Học tốt, tổ chức thao giảng hội giảng, tham gia kiểm tra chuyên môn, cơ sở vật chất của nhà trường. Tham gia quản lý nhà trường, đánh giá thi đua tập thể cá nhân trong đơn vị;

       - Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho ĐVCĐ. Vận động ĐVCĐ tích cực tham gia các hoạt động xã hội.

Trong những nhiệm kỳ qua, BCH Công Đoàn, BGH nhà trường và NĐT luôn có sự phối hợp nhịp nhàng, linh hoạt vì thế tổ chức Công Đoàn đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. 

           Hoạt động Công đoàn đã đóng góp xứng đáng vào thành tích chung, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ các năm học, từng bước xây dựng và nâng cao thương hiệu của một ngôi trường THPT có nhiều triển vọng. Hướng tới Đại hội Công đoàn trường nhiệm kỳ 2023-2028, Ban chấp hành công đoàn đang tập trung mọi nguồn lực để tổ chức thành công Đại hội theo phương châm: “Đổi mới - Đoàn kết - Dân chủ - Phát triển”.