Ban lãnh đạo
 • LÊ THỊ TÂM
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV MÔN SINH
  • Học hàm, học vị:
   Tiến sỹ
  • Điện thoại:
   0989 298 080
 • MAI THỊ LAN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV MÔN SINH
  • Điện thoại:
   0943 833 374
 • ĐINH THỊ KIM DUNG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV MÔN HÓA
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Điện thoại:
   0965 712 999
 • MAI THỊ ĐÀO
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV MÔN LÝ
  • Điện thoại:
   0984 776 647
 • LÊ THANH HOÀI
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV MÔN TOÁN
  • Điện thoại:
   0966 301 557
 • ĐỖ THỊ NGÀ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV MÔN toán
  • Điện thoại:
   0349 710 667
 • Nguyễn Thị Hiên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Toán-Tin
  • Điện thoại:
   0947 546 510
 • Đinh Thị Tươi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Toán-tin
  • Điện thoại:
   0918 254 651
Tin tức
Tin đọc nhiều