Ban lãnh đạo
 • TRẦN VĂN VẠN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   BẢO VỆ
  • Điện thoại:
   0373 978 052
 • PHẠM THỊ HƯƠNG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Y TẾ HỌC ĐƯỜNG
  • Điện thoại:
   0978 209 221
 • PHẠM VĂN SÁU
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng Hành chính-TKHĐ
  • Điện thoại:
   0915461616